Visums

Deel deze pagina:

Toeristen en/of zakelijk visum

Ben je in het bezit van een Nederlands of Belgisch paspoort? dan heb je geen speciaal visum nodig om naar Dubai of een andere stad in de Verenigde Arabische Emiraten te reizen. Wel moet je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn bij aankomst en kinderen moeten een eigen paspoort bezitten.

Zodra je aankomt in Dubai krijg je een stempel in je paspoort wat dient als inreisvisum, dit visum is 30 dagen geldig en hiermee kan je vrij rondreizen in de Verenigde Arabische Emiraten. Mocht het nodig zijn kan dit visum eenmalig velengd worden voor nog een periode van 30 dagen, voor meer informatie dien je hierover contact op te nemen met ofwel de Nederlandse ambasade in de Verenigde Arabische Emiraten of met de ambasade van de emiraten zelf in Den Haag.

5ae47ea3dad60

Het visum (stempel) dat je krijgt

Werk visum

Om een ​​werkvergunning te krijgen, moet de werknemer eerst een verblijfsvisum krijgen, wat meestal geldt voor een periode van drie jaar. Er zijn verschillende soorten verblijfsvisa. De vereiste documenten voor een verblijfsvergunning zijn:

 • Een aanvraagformulier, volledig ingevuld
 • Verschillende pasfoto's. Specifieke fotografische vereisten voor de toepassing zijn hier te vinden
 • Werknemers origineel paspoort met een kopie
 • Kopie van een geldige bedrijfskaart
 • Geldige commerciële licentie van het bedrijf
 • Aanvraagkosten
 • Geldig gezondheidscertificaat
 • Inreisvergunning uitgegeven door het Ministerie van Arbeid

Hoewel een verblijfsvisum niet hetzelfde is als een arbeidskaart, vraagt ​​de werkgever meestal het visum aan namens de werknemer.

Medische vereisten voor verblijfsvisum

Voor het afgeven van een verblijfsvergunning is een geldig gezondheidscertificaat vereist; dit vereist dat aanvragers een gezondheidscontrole ondergaan in een overheidsziekenhuis of medische kliniek. De test moet worden uitgevoerd zodra de aanvrager in het land is, testen van buiten het land worden niet geaccepteerd.

De medische controle omvat een röntgenfoto van de borst en bloedtesten om bepaalde besmettelijke ziekten zoals HIV / AIDS, lepra, hepatitis en tuberculose te controleren. Positieve resultaten bij een van deze tests zullen resulteren in een weigering van het verblijfsvisum en onmiddellijke deportatie. Op dit moment is er in Dubai geen bezwaarprocedure mogelijk.

Procedure voor toegangsbewijzen en werkvergunningen

De eerste stap naar het verkrijgen van uw werkvergunning is om goedkeuring te krijgen van het Ministerie van Arbeid. De werkgever vraagt ​​dit namens de werknemer aan. Als de goedkeuring voor toepassing in een van de vrije zones geldt, moet goedkeuring worden verleend voordat de werknemer de VAE binnengaat. Tijdens dit goedkeuringsproces baseert het ministerie van arbeid zich gewoonlijk op zijn beslissing door na te gaan of er geen werkloze VAE-burgers zijn die de relevante taak kunnen uitvoeren.

Na ontvangst van de goedkeuring geeft het ministerie een visum voor inreisvergunningen af ​​(ook wel roze visum genoemd) waarmee aanvragers legaal de VAE kunnen binnenkomen. Deze vergunning is geldig gedurende 2 maanden vanaf de datum van afgifte en biedt de houder de mogelijkheid gedurende 30 dagen in de VAE te verblijven, dit is tweemaal verlengbaar.

Nadat de werknemer het land is binnengegaan, begint de werkgever het aanvraagproces voor de arbeidskaart. Voor werk in de vrije zone wordt een identiteitskaart uitgegeven; zowel ID's als arbeidskaarten zijn meestal 2 jaar geldig. Zodra de werknemer het land binnenkomt, heeft hij zestig dagen om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om een ​​verblijfsvergunning te krijgen. Het is raadzaam om deze procedures zo snel mogelijk af te handelen in plaats van tot het laatste moment te wachten.

De medewerker moet vervolgens naar het Emirates ID-servicecentrum gaan nadat het relevante formulier is getypt in een typcentrum. Een origineel geldig paspoort en een geldige toegangsvergunning zijn vereist.

De werkgever kan nu bij de Immigratie-autoriteiten een verblijfsvisum aanvragen, de werknemer moet naar een van de overheidsziekenhuizen gaan voor hun medische geschiktheidstests. (Zie het gedeelte over medische vereisten voor verblijfsvisa). Bepaalde beroepen vereisen ook dat werknemers relevante onderwijskwalificaties verstrekken die worden gewaarmerkt door de ambassade van de VAE in uw eigen land en door het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VAE.

Zodra de werkgever de resultaten van de medische geschiktheidstest heeft, kan hij naar het Departement van Naturalisatie en Residency Dubai (DNRD) gaan met alle ondersteunende documenten en kan het visum op het paspoort van de werknemer worden gestempeld.

Vereiste documenten voor de arbeidskaart (werkvergunning)

 • Foto's van de aanvrager
 • Verblijfsvisum
 • Geldig paspoort (minimale geldigheid van zes maanden vereist)
 • Geldig gezondheidscertificaat
 • Drie exemplaren van de arbeidsovereenkomst - een voor de werkgever, een voor de werknemer en een voor het ministerie van arbeid
 • Onderwijscertificaten en ander bewijs van beroepskwalificaties
 • De geldige handelsvergunning van het bedrijf

De vereisten voor een visum kunnen gewijzigd worden controleer dus altijd bij de ambasade of je nog voldoet aan alle voorwaarden.

Invoer regels & drugs

Dubai heeft een zeer strikt beleid op het invoeren van goederen en drugs, houd er rekening mee dat drugs streng verboden is en dat hier zware straffen op staan voer dit dus nooit in!
Daarnaast zijn er nog andere regels van toepassing voor de meest actuele lijst kan je het beste op de officiële website kijken die je hier kan vinden: https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/eServices/ServicesForTravellers/CustomsDuties/Pages/PermittedItems.aspx